Home
 

ΟΡΟΙ ΤΟΠΟΥ

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης, 22-12-2023

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες, για την ασφαλή περιήγηση και την πληρέστερη ενημέρωση σας.

Εάν δεν συμφωνείτε, με τους όρους της παρούσας δήλωσης, τότε δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον διαδικτυακό μας τόπο. Με την χρήση του διαδικτυακού μας τόπου, συμφωνείτε ότι oι όροι της παρούσας δήλωσης, είναι νομικά δεσμευτικοί για εσάς.

 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Κάθε δικαίωμα, ωφέλεια και αξίωση, από και επί των στοιχείων της ιστοσελίδας αυτής, ανήκουν αποκλειστικά στην ΟΜΙΚΡΟΝ, εκτός και αν ρητά αναγράφεται διαφορετικά. Η ΟΜΙΚΡΟΝ διατηρεί οποιαδήποτε στιγμή και σε κάθε περίπτωση τα πνευματικά και κάθε άλλης φύσεως δικαιώματα στα στοιχεία αυτά, καθώς και σε όλα τα μετέπειτα αντίγραφα τους, σε οποιαδήποτε μορφή και αν ευρίσκονται. Η χρήση, αναδημοσίευση, κυκλοφορία και η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ακόμη και μελλοντικό, εκμετάλλευση των στοιχείων αυτών, χωρίς την άδεια της ΟΜΙΚΡΟΝ επισύρει σωρεία αστικών και ποινικών κυρώσεων. Η ΟΜΙΚΡΟΝ διατηρεί ακέραια όλα τα δικαιώματα εκμετάλλευσης των προϊόντων λογισμικού που παράγει (πνευματικά, περιουσιακά, ηθικά και συγγενικά). Η ΟΜΙΚΡΟΝ, θα εξετάσει εάν υπήρξε παραβίαση στην παρούσα πολιτική μέσα από τη χρήση του διαδικτυακού της τόπου. Εάν προκύψει παραβίαση σε αυτή την πολιτική, θα αναλάβει δράση ώστε να σας εμποδίσει να έχετε πρόσβαση στο διαδικτυακό της τόπο όπως επίσης θα προβεί και σε νομική δράση εναντίον σας και θα αποκαλύψει κάθε σχετική πληροφορία στις αρμόδιες αρχές.

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΟΜΙΚΡΟΝ δεσμεύεται ότι δεν θα προβάλει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της με τρόπο παραπλανητικό για τους επισκέπτες και χρήστες της ιστοσελίδας της. Επίσης δεσμεύεται πως δεν θα αποκρύπτει σημαντικές πληροφορίες που θα δίνουν την δυνατότητα στους επισκέπτες της, να εκτιμήσουν την αποτελεσματικότητα και την δυναμική των προίόντων και των υπηρεσιών της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
Η ΟΜΙΚΡΟΝ δεν επιθυμεί να προβάλλει εμπορικές διαφημίσεις τρίτων και ως εκ τούτου η ιστοσελίδα της δεν περιέχει εμπορικές διαφημίσεις. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η προβολή φορέων που αποδεδειγμένα προβάλλουν κοινωνικό χαρακτήρα στο έργο τους και που αποσκοπούν στο όφελος του κοινωνικού συνόλου (κοινωφελή ιδρύματα, περιβαλλοντικά σωματεία, μη κερδοσκοπικοί σύλλογοι, κ.λπ.).

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
Η άδεια να χρησιμοποιεί ο χρήστης τα στοιχεία της ιστοσελίδας μας είναι αυστηρά προσωπική και αποκλειστική και διέπεται από τους όρους που παρατίθενται στην παρούσα δήλωση. Επιτρέπεται μόνο η προσωπική χρήση των στοιχείων και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να εκμεταλλευθεί κάποιος για οποιονδήποτε σκοπό εκτός της προσωπικής του χρήσης και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (ηλεκτρονικό, μηχανικό ή άλλο) τα στοιχεία αυτά. Όπως ενδεικτικά να τα αναδημοσιεύσει ολικά, μερικά, περιληπτικά, διασκευάζοντας ή παραφράζοντάς τα, ή να δημιουργεί παράγωγα έργα τα οποία θα βασίζονται ολικά ή μερικά σε αυτά, με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ρητά καθορίζεται εδώ ή/και από τη νομοθεσία, χωρίς την προηγούμενη ρητή γραπτή άδεια της ΟΜΙΚΡΟΝ.

ΚΑΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
Η χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στην ιστοσελίδα μας, γίνεται δωρεάν και χωρίς καμία απολύτως άμεση ή έμμεση επιβάρυνση ή υποχρέωση, ωστόσο διέπεται από τους όρους, κανόνες και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα δήλωση. Ειδικά για την ενημέρωση των προϊόντων λογισμικού, με νεότερες και βελτιωμένες εκδόσεις, ο επισκέπτης και χρήστης θα πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση ή σύμβαση τεχνικής υποστήριξης που να είναι σε ισχύει.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Η ιστοσελίδα μας παρέχει απευθείας πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες ή και σε άλλες ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Στο περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών η ΟΜΙΚΡΟΝ δεν μπορεί να επέμβει και ως εκ τούτου, δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, ούτε παρέχει καμία απολύτως εγγύηση για το περιεχόμενο τους. Η ΟΜΙΚΡΟΝ δεν φέρει καμία ευθύνη προς τους επισκέπτες της αλλά και προς κάθε τρίτο που θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι θίγονται, για οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη, ανακρίβεια ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων. Η ΟΜΙΚΡΟΝ δεν υποχρεούται να εξετάσει και δεν εξετάζει τη νομιμότητα ή όχι του διαφημιστικού υλικού που προβάλλουν αυτές οι ιστοσελίδες (πέραν των προφανών περιπτώσεων προσβολής εννόμων δικαιωμάτων που μπορούν να γίνουν αντιληπτές από τον μέσο απλό συνετό πολίτη) και ως εκ τούτου δεν δύναται να της καταλογιστεί οποιασδήποτε μορφής ευθύνη. Η ευθύνη αυτή βαρύνει αποκλειστικά τους δημιουργούς των ιστοσελίδων αυτών.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ
Το λογισμικό που διατίθεται για φόρτωση (downloading) από την ιστοσελίδα μας, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ΟΜΙΚΡΟΝ. Η χρήση αυτού του λογισμικού, διέπεται από τους όρους της άδειας χρήσης τελικού χρήστη, που το συνοδεύει. Οι τελικοί χρήστες δεν μπορούν να εγκαταστήσουν το λογισμικό εάν προηγουμένως δεν συμφωνήσουν με τους όρους της άδειας χρήσης. Το λογισμικό διατίθεται για φόρτωση, αποκλειστικά προς τους τελικούς χρήστες. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή περαιτέρω διάθεση του λογισμικού, που δεν είναι σύμφωνη με την άδεια χρήσης, απαγορεύεται ρητά από το νόμο και ενδέχεται να συνεπάγεται αυστηρές αστικές και ποινικές κυρώσεις. Οι παραβάτες θα διώκονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Η ΟΜΙΚΡΟΝ παρέχει μόνο την εγγύηση που ενδεχομένως αναφέρεται στην άδεια χρήσης τελικού χρήστη. Η ΟΜΙΚΡΟΝ ρητά δηλώνει ότι δεν παρέχει καμία άλλη εγγύηση ή διαβεβαίωση για το λογισμικό, ούτε παρέχει καμία άλλη ειδική, ρητή ή σιωπηρή εγγύηση, ποιότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένη χρήση, ή κυριότητας και μη προσβολής δικαιωμάτων τρίτων.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ
Τα τεχνικά άρθρα, τα συγγράμματα τα δελτία τύπου και γενικά όλα τα πληροφοριακά έγγραφα που προέρχονται από την ιστοσελίδα μας, χορηγούνται με τον όρο, ότι σε αυτά, εμφανίζεται η σχετική σημείωση για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και η ανακοίνωση χορήγησης άδειας. Η χρήση αυτών των εγγράφων περιορίζεται αποκλειστικά για πληροφοριακούς και όχι για εμπορικούς σκοπούς. Η χρήση τους είναι μόνον προσωπική και τα έγγραφα αυτά απαγορεύεται να αντιγραφούν ή να τεθούν σε άλλο δίκτυο υπολογιστών ή να διανεμηθούν με άλλα μέσα επικοινωνίας και δεν θα επέλθει σε αυτά, καμία απολύτως επέμβαση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται αυστηρά από το νόμο και ενδέχεται να συνεπάγεται αυστηρές ποινικές και αστικές κυρώσεις. Οι παραβάτες θα διώκονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Η ΟΜΙΚΡΟΝ καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να διορθώνει τα λάθη αυτά.

ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Όλα οι αναφερόμενες πληροφορίες έχουν καθαρά συμβουλευτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα και ανανεώνονται και τροποποιούνται συνεχώς. Η ΟΜΙΚΡΟΝ δεν έχει σε καμία περίπτωση ευθύνη για αποζημίωση ή και επανόρθωση της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας, θετικής ή αποθετικής ζημίας, διαφύγοντος κέρδους, χρηματικής ικανοποιήσης για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη ή για οποιασδήποτε άλλη ζημιά τυχόν προκύψει με οποιονδήποτε τρόπο ακόμη και μελλοντικό από την χρήση των πληροφοριών αυτών.

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ, ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Οι ονομασίες, ΟΜΙΚΡΟΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ, ΙΡΙΔΑ και ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ, αποτελούν κατατεθέντα εμπορικά σήματα της ΟΜΙΚΡΟΝ και προστατεύονται από τις διατάξεις του σχετικού νόμου. Τα προϊόντα και οι άλλες εταιρικές επωνυμίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα μας, Microsoft, Ms_C++, Netexpress, Crystal Report, Ms_V-Basic, ORACLE, SYBASE, Windows_11, Windows_10, Windows_8, Windows_7, Windows_Vista, Windows_XP, Microsoft Server 2011, Microsoft Server 2008, Microsoft Server 2003, SuSE_Linux, Ms_Access, Ms_Word, Ms_Excel, Ms_Query, Adobe Reader, WinZip, Photoshop, DreamWeaver, Joomla, Java, MySQL, FLASH, Google, GoogleMap, MMG, HP, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ, ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΑΓΟΡΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, RAM, CHIP Software Catalog, insurance world, ΕΛ.ΤΑ., Πόρτα-Πόρτα, καθώς και όλα τα εμπορικά σήματα και οι επωνυμίες των πελατών μας, ανήκουν αποκλειστικά στους δικαιούχους τους και προστατεύονται επίσης από τις διατάξεις του σχετικού νόμου.

ΙΣΧΥΣ ΣΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
Όταν δημοσιεύουμε αλλαγές στην παρούσα δήλωση, θα τροποποιούμε την ημερομηνία "τελευταίας ενημέρωσης" που αναγράφεται στην αρχή της δήλωσης. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές σε αυτήν τη δήλωση θα δημοσιεύουμε και σχετική σημείωση σε εμφανές σημείο. Σας συνιστούμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα αυτήν τη δήλωση.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η μη άσκηση από την ΟΜΙΚΡΟΝ οποιουδήποτε δικαιώματος εξουσίας ή/και δικαιώματος αποζημιώσεως, που απορρέει από το νόμο δεν ισοδυναμεί σε καμία περίπτωση με παραίτηση από το δικαίωμα αυτό. Οι παρόντες όροι του τόπου μας και η δήλωση για την προστασία του απορρήτου, διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι σε κάθε περίπτωση τα δικαστήρια της Αθήνας. Η ΟΜΙΚΡΟΝ, δηλώνει ωστόσο, ότι έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί από την παρούσα διάταξη και να εφαρμόσει ή και να ερμηνεύσει τους παρόντες όρους σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας του χρήστη/επισκέπτη και να υπαγάγει τις οποιεσδήποτε διαφορές ή/και στη δικαιοδοσία της χώρας του χρήστη.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Κάθε σχόλιο σας, σχετικά με τους όρους του τόπου μας και την δήλωση για την προστασία του απορρήτου είναι σε κάθε περίπτωση ευπρόσδεκτα από εμάς. Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την παρούσα δήλωση ή πιστεύετε ότι δεν την έχουμε τηρήσει πλήρως, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΜΕΝΟΥ ΤΟΠΟΥ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΟΥ
en
Τελευταία ενημέρωση:
15/07/2024 21:32:55

Επισκέπτες online 2

Live Support is OFFLINE!
 
 
 

Όροι τόπου    Δήλωση απορρήτου
   
Πνευματικά δικαιώματα (c) 1994-2023 ΟΜΙΚΡΟΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ
σήματα κατατεθέντα, διατηρούμε όλα τα δικαιώματα

 

Ενημερώστε ένα φίλο Εκτύπωση Εμπρός Αρχική ΣελίδαΠίσω